biodynamische (massage)therapie

praktijk Thea Peeters
Nuenen

Biodynamische (massage) therapie werkt aan bewustwording, vanuit het verhaal van je lichaam.

Doel is te komen tot een innerlijke dialoog: 

  • waar liggen mijn grenzen?
  • wat wil ik voor / met mezelf?
  • wat is goed voor mij?

Hoe kan ik daar zorg voor dragen en hoe ga ik daarmee het contact met anderen aan?

Biodynamische therapie werkt aan herstel van je veerkracht: aan het oorspronkelijke vermogen van je lichaam om zich, na ingrijpende emotionele gebeurtenissen, te herstellen.

Als kind zijn we afhankelijk van de volwassenen om ons heen. Afstemming op hun behoeften en verwachtingen maakt dat we een deel van onze oorspronkelijkheid onderdrukken en overlevingsstrategieën ontwikkelen. Deze worden vervat in patronen, die we in een bepaalde fase van ons leven als belemmerend kunnen gaan ervaren. Vaak zijn we ons dan niet meer bewust van hun oorsprong, evenmin als van onze eigenheid / oorspronkelijkheid. In ons lichaam ontwikkelt zich een weerslag van die patronen, in de vorm van blokkades. Deze verstoren de vrije doorstroom van energie. Dit kan uitmonden in fysieke en/of psychische klachten.

Biodynamische massages nodigen ons lichaam uit die blokkades "te laten smelten". In dat proces komen ook de verhalen vrij over hoe die blokkades onze kwetsbaarheid bescherm(d)en.

In ons lichaam huist onze hele geschiedenis. Biodynamische massage therapie helpt het lichaam om daarvan verhaal te doen aan onszelf. En als die verhalen erkend worden, hoeven ze zich niet langer kenbaar te maken via lichamelijke ongemakken. De vastgezette energie is dan weer vrij inzetbaar en het lichaam hervindt de souplesse om emotionele gebeurtenissen op te vangen en te integreren.

Over praktijk Thea Peeters


praktijk Thea Peeters

Thea Peeters

Opwettenseweg 112
5674AD Nuenen

biodynamische (massage)therapie