De dynamiek van een tafelschikking

Systemische dynamieken aan tafel:
Bij veel families en gezinnen is er gedoe aan tafel. Vaak dagelijks maar zeker op dagen zoals met Kerstmis. Kinderen die klieren, niet luisteren, van tafel willen of ouders die boos worden, ruzie krijgen of zich terug trekken. 
De oorzaak hiervan kán zijn dat de tafelschikking niet systemisch is.
Huh? Systemische tafelschikking? Ja! Hieronder leggen we er iets over uit.

'Alleen je eigen plek geeft kracht' 
In alle systemen, dus ook in die van je gezin, zit een onderliggende systemische dynamiek. Dit heeft te maken met de verhoudingen in de familiesystemische laag, de binding in die laag en de eigen plek die eenieder daarin heeft. Hierbij horen een aantal “regels” die belangrijk zijn voor de onderlinge samenhang en verstandhouding en dat heeft weer effect op het gedrag. In een samengesteld gezin gelden nog een aantal andere regels, daarover meer op onze dag voor ‘Samengestelde Gezinnen’. 
 
Er zijn drie dynamieken die een rol spelen binnen een familiesysteem, zodat een ieder zich erkend en gezien voelt en kan voelen dat ze erbij horen. Kloppen ze niet, dan kan het zo zijn dat je niet op de goede plek zit.
 
Dan kan het zo zijn dat kinderen op de plek van de ouders zitten, of jongste kinderen op de plek van de oudste, kinderen tussen de strijd van de ouders zitten enz.
 
Deze verwarring zie je dan terug aan tafel: de kinderen maken ruzie, ouders proberen orde te houden door autoritair te doen of ze trekken zich terug. 
 
Hoe kan het anders? 
Door iedereen op de systemisch juiste plek te zetten wordt het vaak al een stuk rustiger aan tafel. Blijft het onrustig dan kan het doen van een opstelling zorgen dat er in de diepere laag iets verandert.

Voorbereiding  voor de oefening: 
Pak maar eens een vel papier en teken de vorm van jullie eettafel met de stoelen erbij (van boven af gezien) en....
"Schrijf de namen van alle gezinsleden op de plek waar iedereen zit en lees dan pas verder"...
 
Wat zijn nu de “regels” volgens de systemische familieopstellingen?

  • Iedereen hoort erbij
  • Iedereen heeft een eigen plek
  • Geven en nemen moet in balans zijn  

Hoe moet dat dan met de tafelschikking? 
Vaak zitten vader en moeder tegenover elkaar. Hoe houd je dan de samenwerking? En welk onbedoeld beeld krijgen de kinderen dan van hun ouders als opvoedteam en echtpaar?
En, wat gebeurt er met de jongste, inmiddels uit de kinderstoel, maar nog steeds tussen de ouders in?
 
Wat is dan de juiste plek? 
De ouders horen naast elkaar! Vader rechts, moeder links. Kinderen zien ouders dan letterlijk naast elkaar, als team. Dit innerlijk beeld is belangrijk. Ook als ouder geeft de eigen plek kracht en wordt je natuurlijk leiderschap groter.
 
Als het kan zitten de kinderen tegenover de ouders. De oudste rechts en de anderen, op volgorde van leeftijd daarnaast.
Als het een groot gezin is, kun je als het ware rondom de tafel gaan zitten. De oudste naast moeder en dan op leeftijd verder.
 
Praktisch gezien kan het even zoeken zijn, i.v.m. de vorm en de plaatsvan de tafel, maar het gaat hier om rangorde. Natuurlijk kunnen heel kleine kinderen, even naast de moeder zitten, maar als ze zelf kunnen eten gaan ze naar hun eigen plek.
 
Oefening: 
Teken je tafel nog maar eens opnieuw met de nieuwe tafelschikking. Hoe voelt dat voor je? Misschien kun je het, samen met je partner een keer “uittesten” op deze manier. Voelen hoe het dan is op alle plekken? Als het voor jullie beiden goed voelt om het voortaan anders te doen, breng dan samen de boodschap over aan je kinderen. Het is een mededeling, geen keuze. Vooral het kind dat op een ‘ouderplek’ heeft gezeten zal gaan sputteren. Het is even wennen, maar uiteindelijk geeft het juist dit kind heel veel rust.
Mocht je hier vragen over hebben, mail ons gerust!

Nogmaals, heb een mooie en harmonieuze Kerst en start van het nieuwe jaar.
Voor 2019 ....'the best is yet to come'.

Lieve groet van Henriette en Miriam 

Wonder boven Wonder Familieopstellingen en Rituelen

Klik hier voor meer info.

Wonder boven Wonder Familieopstellingen en Rituelen

Reacties

CecilJoday 2021-12-14 01:45:50 Железнодорожные перевозки. Анналы возникновения и развития
Ныне грузовые железнодорожные перевозки представляют собой симбиоз инженерных достижений в области средств передвижения и оптимального процесса управления продвижением товаров и услуг от поставщиков к потребителям. Железнодорожные превозки. ТК БИРТРАНСЖелезнодорожные перевозки грузов по-прежнему считаются самым быстрым, удобным и наименее затратным способом доставки различных грузов – через тяжелой строительной техники предварительно шибко портящихся продуктов питания.Объясняется это в первую очередь тем, сколько железнодорожные перевозки находятся вне конкуренции, когда изложение идет о транспортировке тяжелых и негабаритных грузов: строительной техники (кранов, экскаваторов, самосвалов), крупногабаритных технических изделий (возьмем, опор ЛЭП, железобетонных плит, перекрытий и т.п.). Железнодорожные превозки. ТК БИРТРАНС При этом размеры данных грузов ограничены чуть размерами самого подвижного состава, какой будет осуществлять железнодорожную перевозку. Более того - современная строительная техника целенаправленно проектируется именно с расчетом для то, что ее доставка будет осуществляться железнодорожным транспортом.
На всем протяжении цивилизации человек навсегда задумывался, чем ему перетащить иначе перевезти тяжелый, крупногабаритный, так и весь всякий ноша, что он лично не в состоянии перенести. Беспричинно были изобретены простые транспортные имущество, словно сани, повозка, плот, лодка. Когда усилие человека в качестве тяговой силы уже было не довольно, люди стали извлекать животных: волов, верблюдов и, понятно же, лошадей.
Паки в Древней Греции существовала обязанность перевозки тяжеловесного и негабаритного груза. Для сокращения водного пути из Саронического залива в Коринфский существовал каменный путь, называемый Диолком с глубокими желобами в качестве направляющих и что служил для перемещения волоком тяжелых кораблей.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...