Individuele therapie en coaching

Gestaltpraktijk Hans Loeffen
Eindhoven

Gestalttherapie gaat er altijd om hoe mensen in relatie staan met anderen. We zitten allemaal met de schijnbare tegenstelling dat we enerzijds zelfstandige verantwoordelijke mensen zijn die goed voor zichzelf kunnen zorgen en dat we aan de andere elkaar nodig hebben. Ik zou het ook anders kunnen stellen, we zijn pas zelfstandig als we vaardig genoeg zijn om te krijgen wat we nodig hebben en naar of voor anderen te doen wat nodig is. Deze interactie, de uitwisseling van geven en nemen vindt continue plaats en dit is voor mij ook het onderwerp van gestalt. Dit heeft betrekking op alle soorten relaties, de man / vrouw verhouding, baas / medewerker, ouder / kind, vrienden onderling, verkoper / klant enz.

Fritz Perls zegt dat het organisme altijd streeft naar het behoud van de innerlijke balans. De balans wordt constant verstoord door je eigen behoeften en weer herstelt door de bevrediging van deze behoeften. In principe weet je (lijf) wel wat je nodig hebt en wat je behoort te doen maar door allerlei omstandigheden ben je dit besef kwijtgeraakt. Je twijfelt dan of bent ontevreden over allerdaagse beslommeringen of grote levensvragen op relationeel en spiritueel gebied.

Ik ben praktisch ingesteld, ik kijk eerst naar de dagelijkse gang van zaken, een ruzie over de afwas, je niet gewaardeerd voelen door je baas of een vaag gevoel van onvrede. Ik kijk hoe deze problemen praktisch aangepakt kunnen worden en vervolgens onderzoeken we welke vreemde denkbeelden en oude pijnen in de weg zitten om tot een bevredigende oplossing te komen. Je hoeft hiervoor geen grote acties te ondernemen, je moet leren om jezelf en je omgeving bewust te ervaren zonder jezelf of de ander te veroordelen. Als je dit ook maar voor een moment kunt dan krijg je een wezenlijk inzicht. De dingen die goed voelen blijf je dan doen en dingen die niet goed voor je zijn, verander jij dan vanzelf.

Ik ben principieel gestalttherapeut maar maak ook vrijelijk gebruik van andere therapeutische en spirituele stromingen. Meditatie, familieopstellingen, lichaamswerk en alles wat ik nog meer kan gebruiken.

Over Gestaltpraktijk Hans Loeffen


Gestaltpraktijk Hans Loeffen

Hans Loeffen

Louise de Colignystraat 28
5616 ER Eindhoven

Individuele therapie en coaching